Brandblussers&onderhoud

Ons advies: onderhoud brandblussers periodiek!
In het ergste geval zijn brandblussers die niet tijdig zijn onderhouden, niet gebruiksklaar in geval van brand. Het op de juiste manier periodiek onderhouden van blusmiddelen zoals brandblussers is daarnaast niet vrijblijvend. De onderhoudsnorm NEN2559 voorziet per 1 september 2001 in een strikte procedure voor dit onderhoud, dat moet worden uitgevoerd door een erkend REOB Onderhoudsbedrijf. Onderhoud volgens NEN2559 wordt geëist door de Arbowet en de Wet Milieubeheer.
Bovendien eisen ook verzekeringsmaatschappijen en overheidsdiensten periodiek onderhoud van brandblussers volgens deze norm. Tekortkomingen kunnen bij controles van diverse instanties of bij noodsituaties leiden tot hoge boetes of zelfs bedrijfssluitingen.

De intervallen voor het onderhoud van brandblussers zijn in de NEN2559 als volgt :

▪ Jaarlijks onderhoud door een deskundig persoon (ODB opgeleid)

▪ Vijfjaarlijks, uitgebreid onderhoud en vervanging van de vulling van nat- en schuimblussers

▪ Revisie na tien jaar: de blusser wordt volledig gedemonteerd en waar nodig worden onderdelen en de vulling vernieuwd; slang, pistool en patroon moeten worden afgeperst; CO2-blussers worden afgeperst en geijkt

▪ Na vijftien jaar vindt het uitgebreide onderhoud opnieuw plaats

▪ Na twintig jaar moeten blussers worden vervangen en buiten gebruik worden gesteld

 

 

 

Waarover ontvangt u graag meer informatie?


Selecteer uw onderhoud (meerdere opties mogelijk)
Controle brandblusser
Controle brandslanghaspel
Controle droge blusleiding
Controle brandkranen
Controle FM 200 systeem
Controle Watermist systeem
Controle CO2 systeem

Velden met een * zijn verplicht.